JURIDISCHE NOOT

Onze privacyvoorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse en Europese recht.

Op grond van Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat u een bezoek aan de website onder het domein www.bitacoralanzarote.com behoort tot Bitacora Club Lanzarote S.L., waarvan de details zijn het volgende:

Bitacora Club Lanzarote S.L. informeert de gebruikers van de internetpagina's van Bitacora Club Lanzarote voorwaarden voor de toegang en het gebruik daarvan.

1.- De toegang tot en het gebruik van de website van Bitacora Club Lanzarote is onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Het gebruik van alle webpagina's Bitacora Club Lanzarote houdt de volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht zijn in elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het. Bitacora Club Lanzarote behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden.

2.- Intellectuele Eigendom.

De inhoud van de webpagina's van Bitacora Club Lanzarote zijn onderworpen aan de regels inzake intellectuele eigendom en / of Industrial. De rechten op de inhoud zijn in handen van Bitacora Club Lanzarote of derden in voorkomend geval. De gebruiker kan alleen bekijken en een privé-kopie van de inhoud te verkrijgen op voorwaarde dat die het kopiëren is uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik in acht genomen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is verboden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor gebruik en inhoud.

U mag op geen enkele wijze aan te passen of de identificatiegegevens die bestaan in het geval van rechten Bitacora Club Lanzarote of derden verwijderen. Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud via de middelen of procedures die voor dit doel beschikbaar op de website van Bitacora Club Lanzarote hebben gemaakt of gebruikt op het internet voor dat doel, mits zij geen schending van intellectuele eigendomsrechten te betrekken / Industrial of enige schade aan de website van Bitacora Club Lanzarote en / of informatie of diensten die worden aangeboden.

De gebruiker is verplicht om de diensten en informatie op de website van Bitacora Club Lanzarote gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, moraal, goede gewoonten en de openbare orde en maken juist en rechtmatig gebruik van de diensten niet langer de volgende activiteiten uit te voeren:

4.- Afstand en beperkingen van verantwoordelijkheid.

Bitacora Club Lanzarote niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website Bitacora Club Lanzarote , of content die door anderen.

Bitacora Club Lanzarote is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de website van Bitacora Club Lanzarote of het gebruik van informatie of toepassingen daarin opgenomen.

Bitacora Club Lanzarote niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten, vervat in haar website is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verband met het gebruik van de inhoud van haar website.

Bitacora Club Lanzarote niet garanderen dat de inhoud van haar website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van Bitacora Club Lanzarote illegaal in andere landen dan Spanje, de toegang tot hen en het gebruik ervan door gebruikers landen worden beschouwd, is verboden, en als dit het zich voordoet, zal het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke nationale wetten.

Het gebruik gemaakt van de informatie en inhoud die op de website van Bitacora Club Lanzarote en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "links" dat op de pagina Bitacora Club Lanzarote verschijnen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van degenen die deze handelingen uit te voeren, niet zijnde Bitacora Club Lanzarote enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- Bitacora Club Lanzarote reserves, zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht op toegang tot de website tijdelijk op te schorten en om veranderingen die het nodig acht om de website te maken, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of locatie hetzelfde en de voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de website Bitacora Club Lanzarote.

Alle ontvangen via deze website informatie wordt beschouwd als overgebracht naar Bitacora Club LanzaroteL om niet.

E-mail is niet geldig voor de doeleinden van de vorderingen worden beschouwd. Deze moeten aan de afdeling Juridische Raad van Bitacora Club Lanzarote, gelegen Calle Alcorce, 11. Puerto del Carmen 35510, Lanzarote. Espaa worden gestuurd. Spanje, dat wordt vermeld in alle gevallen de te volgen procedure.

Alle zaken die betrekking hebben op de website van Bitacora Club Lanzarote worden beheerst door de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van privilege die van toepassing kunnen zijn.